HUNNY Token

Thông tin cơ bản

· Tên Token: $HUNNY · Ký hiệu: HUNNY · Contract Address: 0x565b72163f17849832a692a3c5928cc502f46d69 · Chuỗi: Binance Smart Chain (BEP20) · Nguồn cung tối đa: 100,000,000

Tỷ lệ phát hành

· 5000 $HUNNY / 1 BNB · 29,000 khối / ngày · Với mỗi 100 $HUNNY được phân phối ra, 15 $HUNNY sẽ được chuyển đến đội phát triển để đảm bảo sự phát triển thiết yếu của dự án. Khoảng (15/115) = 13% được sử dụng để phát triển.

Mã thông báo $HUNNY đã đạt đến nguồn cung cấp tối đa kể từ tháng 8 năm 2022. Do đó, tỷ lệ phát hành đã giảm xuống 0.

Nguồn cung cấp mã thông báo $HUNNY tối đa sẽ là 100 triệu. Sẽ có 0 $HUNNY được khai thác trước. Điều này nhằm đảm bảo rằng chúng tôi, với tư cách là chủ sở hữu của HunnyFinance, sẽ không bán phá giá sản phẩm do chúng tôi tạo ra.

Cơ chế

Mã thông báo $HUNNY sẽ có nguồn cung cấp tối đa là 100 triệu. Cứ 1 $BNB kiếm được từ phí thực hiện, 5000 $HUNNY sẽ được đúc. Các chiến lược khác có thể được thiết lập cho các cơ chế phân phối hoặc đốt để giữ cho $HUNNY bền vững, hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào sự phát triển của mã thông báo $HUNNY. Bạn có thể kiếm $HUNNY bằng cách mua $HUNNY thông qua một sàn giao dịch phi tập trung như PancakeSwap. Khoảng 13% trong số tất cả các khoản tiền đúc của $HUNNY sẽ hướng tới sự phát triển để đảm bảo sự đổi mới nhanh chóng.

Sử dụng

Pool thanh khoản Sau khi tạo nhóm thanh khoản trên PancakeSwap, 2.500.000 $HUNNY và 625 $BNB sẽ được thêm vào Nhóm thanh khoản PancakeSwap, với giá trị ước tính là 250.000 đô la (chúng tôi đã hoàn thành một vòng bán hàng riêng trị giá 300.000 đô la sẽ được thêm và phân phối cho HUNNY -BNB LP, tất cả các mã thông báo LP nhận được sẽ bị khóa). Mã thông báo LP sẽ được phát hành cho người dùng đã tham gia bán trước.

Last updated