Xóa một thành viên

Chỉ Chủ Câu lạc bộ mới có quyền xóa thành viên khỏi Câu lạc bộ.

Đi tới Câu lạc bộ của bạn và nhấp vào "Tab Thành viên".

Để xóa thành viên, "Chọn" thành viên đó và nhấp vào "Xóa thành viên".

Nhấp vào nút "Xóa" để xóa vĩnh viễn thành viên khỏi Câu lạc bộ.

Để "Tắt tiếng" một thành viên, Chọn thành viên và nhấp vào "Cấm trò chuyện trong Câu lạc bộ này".

Last updated