Nạp coin

Chuyển đến tab Wallet.

Nhấn vào nút Nạp coin (Deposit).

Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng nó, hãy nhấp vào nút "Phê duyệt".

"Xác nhận" giao dịch trong ví của bạn.

Nhập số tiền HUNNY bạn muốn gửi và nhấp vào "Nạp tiền".

HUNNY là đơn vị tiền tệ trong trò chơi được sử dụng trong các trò chơi của chúng tôi.

Xác nhận (Confirm) giao dịch nạp coin trong ví của bạn.

Bạn có thể thử làm mới lại trang nếu bạn không thấy số dư của mình được cập nhật sau khi giao dịch đã xác nhận.

Xin lưu ý rằng giao dịch của bạn có thể mất vài phút để hoàn tất. (tùy thuộc vào mạng blockchain)

Xem lại số dư HUNNY trong ví của bạn.

Last updated