Cách để tạo một ví BSC Wallet

Để có thể bắt đầu với HunnyFinance, điều đầu tiên bạn phải cần làm là tạo một ví có hỗ trợ Binance Smart Chain (BSC). Đương nhiên, chúng tôi chỉ chấp nhận Metamask, Trust Wallet, Math Wallet, và WalletConnect.

Khi bạn đang tạo một ví , hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn và chắc rằng bạn đã lưu các cụm từ để khôi phục ví của mình một cách an toàn.

Chúng tôi thấy rằng để cài đặt đơn giản và dễ sử dụng, bạn nên dùng Metamask.

Desktop/Trình Duyệt Web:

Dùng hướng dẫn này để thêm Binance Smart Chain vào Metamask.

Dùng hướng dẫn này để thêm Binance Smart Chain vào Math Wallet.

Điện Thoại:

Dùng hướng dẫn này để thêm Binance Smart Chain vào Trust Wallet (Android).

Last updated