Cách để mua $HUNNY trên PancakeSwap

Yêu cầu:

  • Có 1 ví BSC Wallet

  • Có BNB trong ví BSC Wallet của bạn để thanh toán phí gas (gas fees)

  • Có một token khác để giao dịch lấy HUNNY trong ví BSC của bạn (ví dụ như: BNB)

Địa chỉ Contract của HUNNY token: https://bscscan.com/token/0x565b72163f17849832A692A3c5928cc502f46D69

1) Bạn có thể mua $HUNNY từ PancakeSwap ở đây: PancakeSwap

2) Liên kết với ví BSC wallet của bạn.

3) Chọn số lượng BNB bạn muốn chuyển sang $HUNNY. Nó sẽ cho bạn biết được bạn đã chuyển được bao nhiêu $HUNNY.

4) Xác nhận phí gas (gas fees) và số tiền cuối cùng phải trả.

5) Bạn đã nhận được $HUNNY trong BSC Wallet của bạn

Bạn có thể stake trong HunnyPlay.

Last updated