Cách để có được HUNNY-BNB LP Token trong PancakeSwap

Yêu cầu:

  • Có 1 ví BSC Wallet

  • Có BNB trong BSC Wallet của bạn để thanh toán phí gas (gas fees)

  • Có số lượng BNB và HUNNY ngang nhau trong ví của bạn

1. Đến PancakeSwap.

2. Liên Kết ví BSC wallet của bạn.

3. Nhập số lượng BNB bạn cần vào pool thanh khoản. Số lượng $HUNNY tương đương sẽ tự động được tính ra.

4. Nhấp chuột vào "Approve HUNNY". Lưu ý sẽ cần đến phí gas (gas fees).

5. Bạn sẽ nhận được một giao dịch xác nhận. Nhấp vào "Supply" để tiến hành thêm vào thanh khoản.

6. Xác nhận giao dịch. Lưu ý sẽ cần đến phí gas (gas fees)

7. Bây giờ bạn sẽ nhận được LP tokens trong ví của mình

Last updated