Kiểm tra

Chúng tôi đã hoàn thành kiểm tra vòng đầu tiên với công ty kiểm toán bảo mật blockchain hàng đầu: CertiK

Bạn có thể tham khảo toàn bộ báo cáo đánh giá chính thức từ CertiK here.

Last updated