Tiền thưởng xếp hạng VIP

Tiền thưởng xếp hạng

Tăng cấp độ VIP của bạn và nhận phần thưởng bằng USDT trong Tài khoản HunnyPlay của bạn.

Cấp VIPCuộc đánh cá (USD)Thưởng xếp hạng (USDT)

0

$0

-

1

$500

0.50

2

$1,000

1.00

3

$2,000

1.50

4

$3,000

3.00

5

$10,000

5.00

6

$25,000

10.00

7

$50,000

15.00

8

$100,000

25.00

9

$200,000

50.00

10

$400,000

75.00

11

$650,000

100.00

12

$1,000,000

150.00

13

$2,500,000

500.00

14

$5,000,000

1,000.00

15

$15,000,000

2,000.00

16

$50,000,000

3,000.00

17

$150,000,000

5,000.00

18

$500,000,000

10,000.00

HunnyPlay có quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong Điều khoản của HunnyPlay, khuyến mãi, chiến dịch hoặc hướng dẫn của trang web, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Last updated