Chương trình hoàn tiền

XẾP HẠNG TIỀN MẶT VIP

Bạn càng chơi nhiều trên HunnyPlay, bạn sẽ nhận được Xếp hạng và Số tiền hoàn lại càng cao. Người chơi có thể được hoàn tiền lên đến 28%.

Cấp độ VIP

Cuộc đánh cá (USD)

Hoàn lại tiền %

0

$0

1.00%

1

$500

1.50%

2

$1,000

2.00%

3

$2,000

2.50%

4

$3,000

3.00%

5

$10,000

4.00%

6

$25,000

5.00%

7

$50,000

6.00%

8

$100,000

7.00%

9

$200,000

8.00%

10

$400,000

9.00%

11

$650,000

10.00%

12

$1,000,000

11.00%

13

$2,500,000

13.00%

14

$5,000,000

15.00%

15

$15,000,000

18.00%

16

$50,000,000

21.00%

17

$150,000,000

24.00%

18

$500,000,000

28.00%

Câu hỏi thường gặp

Hoàn tiền là gì? Chương trình Hoàn tiền của chúng tôi là một tính năng cho phép người dùng của chúng tôi lấy lại một phần số tiền của họ từ các trò chơi bị mất. Tất cả những gì bạn cần làm là gửi tiền vào HunnyPlay và bắt đầu chơi. Nếu bạn đã lỗ ròng trong thời gian hoàn tiền, bạn sẽ có thể thu hồi một phần khoản lỗ đó trong Chương trình Hoàn tiền của chúng tôi.

Khi nào tôi có thể nhận được Hoàn tiền của mình? Hoàn trả tiền hoàn lại sẽ là hai lần một tuần.

3:00 sáng UTC Thứ Năm đến 3:00 sáng UTC Thứ Hai → Thanh toán vào Thứ Hai 3:00 sáng giờ UTC Thứ Hai đến 3:00 giờ sáng giờ UTC Thứ Năm → Thanh toán vào Thứ Năm

Bất kỳ Hoàn tiền nào không được yêu cầu trong một tuần sẽ hết hạn và không còn khả dụng cho các yêu cầu trong tương lai.

Ví dụ: Nếu bạn nhận được Hoàn tiền vào Thứ Hai, bạn phải yêu cầu nó trước Thứ Hai tiếp theo. Nếu không, Khoản tiền hoàn lại trước đó mà bạn nhận được vào Thứ Hai sẽ hết hạn và sẽ không còn khả dụng cho các yêu cầu trong tương lai.

Làm cách nào để kiếm được Hoàn tiền? Tất cả những gì bạn cần làm là gửi tiền vào HunnyPlay và bắt đầu chơi. Nếu bạn đã lỗ ròng trong thời gian hoàn tiền, bạn sẽ có thể thu hồi một phần khoản lỗ đó trong chương trình hoàn tiền của chúng tôi.

Hoàn tiền được tính như thế nào? Tiền hoàn lại được tính từ tất cả các hoạt động chơi game của bạn trong một khoảng thời gian theo công thức dưới đây:

Hoaˋnlitie^ˋn=LcbpHoàn lại tiền = L * cbp

Ở đâu: L là số tiền bị mất của bạn trong một khoảng thời gian trò chơi. (Thứ Hai → Thứ Năm hoặc Thứ Năm → Thứ Hai) cbp là tỷ lệ hoàn tiền.

Số tiền tối thiểu để đủ điều kiện nhận Hoàn tiền là bao nhiêu? Không có số tiền tối thiểu cần thiết vì Hoàn tiền được áp dụng cho tất cả các trò chơi.

Khoản tiền hoàn lại có được thanh toán bằng HUNNY không? Tiền hoàn lại sẽ được trả bằng số tiền tương ứng mà người dùng đã sử dụng. Vui lòng tham khảo Bảng xếp hạng hoàn tiền để biết thêm thông tin.

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ điều khoản và điều kiện nào có trong Điều khoản, chương trình khuyến mãi, chiến dịch hoặc hướng dẫn của HunnyPlay của trang web, bất cứ lúc nào và theo quyết định riêng của chúng tôi.

Last updated