Rút coin

Nhấn vào nút Nạp coin (Deposit).

Bấm vào thanh tùy chọn Rút tiền (Withdraw).

Chọn loại tiền bạn muốn rút (Withdraw).

Nhập số tiền bạn muốn rút và nhấp vào nút Rút tiền.

Vui lòng tham khảo Phí rút tiền tại đây.

Bạn có thể xem lịch sử rút coin của mình bằng cách nhấp vào "Xem Lịch sử" (View History).

Xác nhận (Confirm) giao dịch trong ví của bạn.

Xem lại số dư HUNNY trong HunnyPlay.

Last updated