HunnyPlay Staking

Stake HUNNY hoặc LOVE của bạn để kiếm BUSD, BNB và BÁNH

Kiếm tới 65% APY khi bạn đặt cược $HUNNY hoặc $LOVE trên HunnyPlay, Bạn sẽ nhận được phần thưởng hàng tuần bằng $BUSD, $BNB và $CAKE.

Cách bắt đầu đặt cược

Truy cập trang Đặt cược HunnyPlay và kết nối ví của bạn với HunnyPlay.

Gửi $HUNNY hoặc $LOVE vào Tài khoản HunnyPlay của bạn.

Sau khi $HUNNY hoặc $LOVE của bạn có trong Tài khoản HunnyPlay của bạn, bạn có thể nhấp vào nút "Stake" để đặt cược $HUNNY hoặc $LOVE của mình!

Nhập số lượng $HUNNY hoặc $LOVE mong muốn để đặt cược hoặc nhấp vào nút "MAX" để đặt cược tất cả $HUNNY hoặc $LOVE của bạn.

Nhấp vào nút "Xác nhận" để bắt đầu đặt cược.

Làm mới trang để xem tiền gửi đặt cược của bạn.

Hoặc xem quá khứ đặt cược của bạn trong "Lịch sử".

Bạn sẽ cần đặt cược mã thông báo của mình trong ít nhất 1 giờ để có thể kiếm được phần thưởng trong tuần tới.

Bạn có thể nhấp vào "Unstake" để hủy đặt cược $HUNNY hoặc $LOVE của mình. Mã thông báo chưa đặt cược sẽ được chuyển trở lại Tài khoản HunnyPlay của bạn.

Yêu cầu khoản thanh toán đặt cược của bạn

Bạn có thể xem khoản thanh toán đặt cược có thể yêu cầu của mình trong "Khoản thanh toán đặt cược của tôi". Bạn có thể tiếp tục "Yêu cầu" Khoản thanh toán của mình khi phần thưởng được phân phối. Sau khi yêu cầu thanh toán của bạn, nó sẽ được thêm vào Tài khoản HunnyPlay của bạn.

Last updated