Hunny Pre-Sale (Đã kết thúc)

Bắt đầu với chương trình Pre-Sale

Bán trước là một phương tiện gây quỹ được sử dụng để khởi chạy mã thông báo của chúng tôi và mang lại tính thanh khoản cho $HUNNY. Nói chung, bạn cần có BNB để tham gia đợt bán trước này. Presale sẽ bắt đầu vào ngày 21 tháng 5 và kết thúc vào ngày 31 tháng 5. Chúng tôi sẽ niêm yết $HUNNY trong PancakeSwap vào ngày 1 tháng Sáu.

Khi bạn tham gia đợt bán trước của chúng tôi bằng cách đóng góp bằng BNB, 50% BNB sẽ được chuyển vào nhóm thanh khoản HUNNY-BNB (LP) trên PancakeSwap, trong khi 50% còn lại sẽ chuyển đến HUNNY Hive.

Làm thế nào để tham gia Presales?

Để tham gia $HUNNY Presale, một liên kết URL sẽ được cung cấp vào ngày 21 tháng 5 cho cộng đồng. Hãy theo dõi các thông báo của chúng tôi

Để chuẩn bị cho đợt Pre-Sale:

1. Mua $BNB tokens. 2. Truy cập Pre-sale URL của chúng tôi và kết nối ví bên ngoài của bạn (Metamask, TrustWallet, MathWallet và WalletConnect)

Những việc cần làm trong đợt Pre-Sale:

1. Trong khi giao dịch Pre-sale đang diễn ra, hãy cam kết BNB tokens của bạn phải thông qua presale page của chúng tôi. liên kết Pre-Sale URL sẽ được thông báo trong nhóm telegram của chúng tôi.

Những việc cần làm sau khi Pre-sale:

1. Khi đợt giảm giá kết thúc, bạn có thể kiểm tra số dư của mình trong HunnyFinance. Đóng góp của bạn sẽ được sử dụng để stake vào HUNNY-BNB Hive và HUNNY Hive của chúng tôi. Bạn có thể để các token trong pool để tiếp tục kiếm phần thưởng hoặc rút các tokens ra*.

*Lượng HUNNY token trong đợt Presale sẽ được khóa lại. Sau khi ra mắt, các $HUNNY tokens presales sẽ được mở khóa như nhau trong 90 ngày.

Presale

Ngày: 21 tháng 5 năm 2021 UTC 08:00 —31 tháng 5 năm 2021 UTC 08:00 Mục tiêu: Gây quỹ 200.000 BUSD tương đương với BNB (Công khai) Đã hoàn thành: Đã huy động được 300.000 BUSD tương đương với BNB (Riêng tư) Phân bổ: 500.000 BUSD trị giá BNB Lợi nhuận: 50% of LP token + 50% staked trong HUNNY Hive Phân bổ tối đa cho mỗi người tham gia: 4 BNB cho mỗi địa chỉ ví Giá trước khi bán: 0.1 BUSD/HUNNY.

  • Những người tham gia Pre-sale sẽ stake HUNNY-BNB LP và $HUNNY trên trang web HunnyFinance sau khi ra mắt dựa trên chia sẻ của họ.

Mục đích sử dụng

1. HUNNY-BNB Liquidity Pool trong PancakeSwap

  • Sau khi tạo thanh khoản pool trên PancakeSwap, 2.500.000 HUNNY và 625 BNB sẽ được thêm vào thanh khoản pool PancakeSwap, với giá trị ước tính là 250.000 đô la.

  • LP tokens sẽ được phát hành cho những người dùng đã mua HUNNY trong thời gian pre-sale theo chia sẻ của họ.

Last updated