Gửi tin nhắn

Bạn có thể gửi tin nhắn cho các thành viên câu lạc bộ của mình bằng cách sử dụng "Tab Tin nhắn".

Nhập "Nội dung tin nhắn" sau đó nhấp vào nút "Gửi".

Last updated