Tạo bàn mới

Tại Câu lạc bộ của bạn, nhấp vào "Tab Câu lạc bộ" sau đó nhấp vào "Máy chủ lưu trữ".

Chọn 1 trong các trò chơi có sẵn; "Trò chơi tiền mặt Texas Hold'em" hoặc "Giải đấu Texas Hold'em".

Nhập "Cài đặt bảng" chẳng hạn như Tên bảng, Kích thước bảng, Ngăn xếp bắt đầu, Cấu trúc ẩn, Thời lượng ẩn, Cấu trúc xuất chi, Số lượng người chơi tối đa, Phạm vi mua vào, Phí, Đơn vị tiền tệ xuất chi, Thời gian bắt đầu giải đấu, v.v. Nhấp vào " Host" để tạo một bảng mới.

Tùy thuộc vào loại trò chơi đã chọn, Cài đặt bảng có thể khác nhau.

Last updated