Tham gia một Club

Để "Tham gia Club", bạn sẽ cần "Mã Club" từ "Chủ Club".

Đi tới "Tab Club" và nhấp vào "Tham gia".

"Nhập Mã Club" và nhấp vào nút "Tham gia".

Nếu "Mã Club hợp lệ", bạn có thể gửi yêu cầu tham gia Câu lạc bộ.

Sau khi "Đơn đăng ký tham gia Club của bạn được chấp nhận" bởi Chủ sở hữu/Người quản lý club, bạn sẽ tìm thấy club mà bạn đã tham gia trong "Tab Club".

Last updated