Câu lạc bộ Poker (Poker Club)

Nếu bạn muốn mời các nhóm bạn của mình chơi cùng nhau, bạn có thể "Tạo Câu lạc bộ" và chia sẻ "Mã Câu lạc bộ" với bạn bè của mình.

Chuyển đến "tab CLUB" bên dưới.

Bạn có thể "Nhập Mã Câu lạc bộ" để tham gia câu lạc bộ của bạn bè hoặc "Tạo câu lạc bộ của riêng bạn".

Last updated