Rút coin

Để thực hiện rút tiền, hãy chuyển đến "Tab Ví" và nhấp vào nút "Rút tiền".

Chọn Mạng và Mã thông báo, sau đó Nhập số tiền bạn muốn rút và nhấp vào nút "Rút tiền".

Vui lòng lưu ý rằng sẽ có Phí rút tiền cho mỗi giao dịch rút tiền. Bạn có thể tham khảo "tại đây" để biết thêm thông tin.

Xin lưu ý rằng việc Rút tiền về ví của bạn sẽ cần một khoảng thời gian (tùy thuộc vào mạng blockchain). Thông thường, việc rút tiền sẽ được hoàn tất trong vài phút. Tuy nhiên, trong thời điểm lưu lượng mạng cao, hãy kiên nhẫn và đợi ít nhất 10 đến 15 phút.

Các giao dịch gần đây của bạn sẽ được hiển thị trong "Tab Ví".

Last updated