Chơi game

Tiếp tục đến "Tiền sảnh chính" bằng cách nhấp vào Tab "Tiền sảnh" tại đây.

Chọn Loại trò chơi bạn muốn tham gia. TRÒ CHƠI TIỀN MẶT hoặc GIẢI ĐẤU.

Chọn loại trò chơi mà bạn muốn tham gia.

Đối với TRÒ CHƠI TIỀN MẶT, Di chuyển sang trái hoặc phải để có nhiều bàn hơn.

Đối với GIẢI ĐẤU, Cuộn xuống để xem thêm các sự kiện giải đấu.

Người chơi cần Đăng ký sự kiện giải đấu và có mặt trong thời gian diễn ra sự kiện để tham gia giải đấu.

Hãy lưu ý rằng mỗi bảng có một yêu cầu "MUA VÀO" khác nhau. Bạn sẽ cần phải hoàn thành số dư tối thiểu để tham gia một bảng cụ thể.

Hãy lưu ý rằng khi bạn tham gia vào bàn, bạn sẽ tự động được yêu cầu ngồi vào một trong những ghế có sẵn trên bàn.

Last updated