(iOS) Kết nối HunnyFinance với Trust Wallet

Thông báo quan trọng

Trust Wallet đang gỡ bỏ hoàn toàn trình duyệt ứng dụng decentralized application (DApp) trên nền tảng iOS từ Phiên bản 6.0 trở đi. Điều này là bắt buộc để tuân thủ Nguyên tắc App Store của Apple.

https://community.trustwallet.com/t/trust-wallet-removed-dapp-browser-to-comply-with-apple-app-store-guidelines/30593

Không có tác động nào đối với người dùng Android, bản cập nhật này chỉ ảnh hưởng đến người dùng iOS.

Đối với những người dùng iOS bị ảnh hưởng, bạn vẫn có thể truy cập trang web HunnyFinance qua WalletConnect. Chúng tôi đã chuẩn bị hướng dẫn sau:

Cho người dùng điện thoại:

 1. Mở Trình duyệt Safari từ điện thoại của bạn.

 2. Truy cập trang web HunnyFinance (https://hunny.finance/).

 3. Nhấn vào Connect Wallet.

 4. Chọn WalletConnect.

 5. Chọn ví Trust làm ví ưa thích của bạn.

 6. Bạn sẽ được chuyển đến Trust Wallet trên điện thoại của mình.

 7. Nhấn vào Connect.

 8. Kiểm tra và đảm bảo Trạng thái của bạn là "Online" và bạn được kết nối với "hunny.finance"

 9. Quay lại Trình duyệt Safari của bạn.

 10. Nhấn vào WalletConnect một lần nữa.

 11. Trust Wallet của bạn bây giờ sẽ được kết nối thành công.

Đối với người dùng iOS vẫn gặp sự cố khi kết nối với HunnyFinance thông qua phương pháp trên, bạn có thể thử xóa dữ liệu Cache/Website trong Trình duyệt Safari của mình

Settings->Safari->Advanced->Website Data

Tìm kiếm và xóa hunny.finance.

Đối với người dùng PC:

Bạn có thể tham khảo liên kết bên dưới.

https://community.trustwallet.com/t/how-to-use-walletconnect-with-trust-wallet/36247

Last updated