Cách để thêm HUNNY Token vào Wallet

Metamask

1. Mở Metamask và nhấp vào 'Assets' để nhìn thấy số tokens trong ví của bạn.

2. Cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào 'Add Token'.

3. Nhấp vào 'Custom Token'.

4. Dán contract address cho HUNNY vào trường 'Token Contract Address'

HUNNY Contract Address: https://bscscan.com/token/0x565b72163f17849832A692A3c5928cc502f46D69

5. Nhấp vào 'Next'.

6. Nhấp vào 'Add Tokens' để thêm token mới.

7. Voila! HUNNY sẽ xuất hiện trong danh sách Metamask của bạn để dễ dàng truy cập.

Trust Wallet

1. Mở Trust Wallet App và chạm vào ký hiệu sign on ở góc trên bên phải của Wallet Screen.

2. Tìm kiếm token và nếu token không có sẵn, bạn sẽ nhận được màn hình “No Asset Found” với nút Add Custom Token button.

Đối với thiết bị Android, bạn có thể cuộn xuống cuối danh sách các token có sẵn và bạn sẽ thấy ở đó + Add Custom Token.

3. Điền các thông tin chi tiết về Token được yêu cầu. Nhấn vào Done khi bạn đã hoàn tất.

HUNNY Contract Address: https://bscscan.com/token/0x565b72163f17849832A692A3c5928cc502f46D69

4. Voila! Token đã thêm thành công!

Math Wallet

1. Trên trang chủ của ví, nhấp vào 'Add Assets'.

2. Kéo xuống và chọn 'Add custom token'.

HUNNY Contract Address: https://bscscan.com/token/0x565b72163f17849832A692A3c5928cc502f46D69

3. Sau khi nhập thông tin token, hãy nhấp vào 'add'.

Lưu ý: đảm bảo thông tin chính xác và nếu nhập sai Contract Address, bạn cần xóa token ngoại tuyến và đăng nhập lại.

4. Sau khi thêm, bạn có thể xem các token trên trang.

Last updated