Binance Smart Chain (BSC)

Binance Smart Chain là một chain được phân quyền và tiết kiệm chi phí mà các nhà phát triển Ethereum có thể dễ dàng bắt đầu và các smart contract tương thích một cách liền mạch. Mạng lưới sử dụng một phiên bản điều chỉnh của proof-of-stake (PoS) hay còn được biết như một thuật toán roof-of-staked-authority (PoSA).

Block explorer: https://bscscan.com/

Hướng dẫn của Binance: https://academy.binance.com/vi/articles/how-to-get-started-with-binance-smart-chain-bsc

Last updated